شرکت صنایع دستی هنر آفرینان فرانام با نام تجاری فرانام در زمینه طراحی و تولید انواع صنایع دستی ایرانی و فرش دست باف در سال 1399 در جهت پیشرفت روز افزون در این زمینه شروع به فعالیت نمود.